Poniżej znajdują się aktualne obwieszczenia dotyczące licytacji ruchomości i nieruchomości:
egzekucja

 

prawnicy
 

Licytacje ruchomości


 
 
komornikiem

 

egzekucja

 

prawnicy
 

Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
Katarzyna Huras
Kancelaria Komornicza
41-200 Sosnowiec ul. Modrzejowska 45

Sygn.akt Km 232/11
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 232/11

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyna Huras zawiadamia o I terminie licytacji na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 28-06-2012 r. o godz. 12.30 w sali nr 135 Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 122/16, posiadającej zbiór dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagórze" w Sosnowcu.

Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu, powierzchnia użytkowa wynosi 35,00 m2. Lokal położony na V piętrze budynku 10-kondygnacyjnego. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 107.000,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 80.250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób, w szczególności poprzez wpłatę na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. nr : 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Huras

 
 
komornikiem

 

 

Wpłat należy dokonywać w Kancelarii w godzinach jej urzędowania bądź na konto komornika
w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Sosnowcu
NR KONTA: 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242
wskazując sygnaturę sprawy oraz oznaczenie stron postępowania.